A.L.A.R.A. AS
reg.nr. 10462309
Leetse tee 21
76806 Paldiski
Harjumaa
telefon/faks 67 41 366
e-post alara@alara.ee
 

  » Avaleht
  » Kontakt
  » Juhtpõhimõtted
  » Nõukogu ja juhatus
  » Majandustulemused
  » Riigihanked
  » Projektid
  » Teenused
  » Trükised, ettekanded
  » Seire
  » Kiirgusest
  » Viited

VIITED

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM www.mkm.ee
KESKKONNAMINISTEERIUM www.envir.ee
KESKKONNAAMETI KIIRGUSOSAKOND www.keskkonnaamet.ee/teenused/kiirgus-2/
EURATOM www.euratom.org
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA) www.iaea.org
EUROPEAN ALARA NETWORK (EAN) www.eu-alara.net
OECD NUCLEAR ENERGY AGENCY www.nea.fr