A.L.A.R.A. AS
reg.nr. 10462309
Leetse tee 21
76806 Paldiski
Harjumaa
telefon/faks 67 41 366
e-post alara@alara.ee
 

  » Avaleht
  » Kontakt
  » Poliitika
  » Nõukogu ja juhatus
  » Majandustulemused
  » Riigihanked
  » Projektid
  » Teenused
  » Trükised, ettekanded
  » Seire
  » Kiirgusest
  » Viited

Seire Tammiku objektil

SEIRE PALDISKI OBJEKTIL

Paldiski objekti seirekava on kooskõlas kehtiva kiirgustegevusloaga ja vee erikasutusloaga ning koosneb põhjavee, heitvee, üldise gammakiirguse fooni (TLD) ning joogivee, pinnase ja rohu seirest.

Paldiski objekti seirekava alates 25.05.2016. a.

Proovi tüüp Asukoht, proovipunkt Sagedus Analüütiline programm
Ülemine põhjaveekiht Puuraugud PA1, PA6, PA9 1 x kvartalis H-3, gammaspektromeetria (Co-60 ja Cs-137), Sr-901
TLD 3 asukohta objekti perimeetril, TLD1, TLD2 ja TLD4 1 x kuus Üldine gammakiirguse foon
Heitvesi väljaspool objekti Suudmekoht rannikul 1 x kvartalis H-3, gammaspektromeetria (Co-60 ja Cs-137), Sr-901, heljum, BHT-7, KHT, N-üld, P-üld, naftasaadused
Rohi 3 asukohta peahoone lähedal, R1 – R3 1 x 6 kuu jooksul Gammaspektromeetria (Co-60 ja Cs-137), Sr-901
Joogivesi Paldiski objekti veevärk 1 x aastas H-3, gammaspektromeetria (Co-60 ja Cs-137), Sr-90
Pinnas (5 cm paks) 3 asukohta peahoone lähedal, R1 – R3 1 x aastas Gammaspektromeetria (Co-60 ja Cs-137), Sr-90


Märkus:
1 - Sr-90 aktiivsuskontsentratsioon määratakse üks kord aastas (4 kvartali) koondproovist.

Keskkonnaameti Kiirgusosakonna iga-aastased Eesti keskkonna ioniseeriva kiirguse seire aruanded mis sisaldavad lisaks muule ka AS-i objektide (Tammiku ja Paldiski) lähialade looduskeskkonna ja HELCOM merekeskkonna seire tulemusi, on kättesaadavad:
https://www.keskkonnaamet.ee/et/keskkonnaamet-kontakt/uuringud/