A.L.A.R.A. AS
reg.nr. 10462309
Leetse tee 21
76806 Paldiski
Harjumaa
telefon/faks 67 41 366
e-post alara@alara.ee
 

  » Avaleht
  » Kontakt
  » Poliitika
  » Nõukogu ja juhatus
  » Majandustulemused
  » Riigihanked
  » Projektid
  » Teenused
  » Trükised, ettekanded
  » Seire
  » Kiirgusest
  » Viited

Seire Tammiku objektil

SEIRE PALDISKI OBJEKTIL

Paldiski objekti seirekava on kooskõlas kehtiva kiirgustegevusloaga ja vee erikasutusloaga ning koosneb põhjavee, heitvee, üldise gammakiirguse fooni (TLD) ning joogivee, pinnase ja rohu seirest.

Paldiski objekti seirekava alates 25.05.2016. a.

Proovi tüüp Asukoht Sagedus Analüütiline programm
Puurauk (ülemine põhjaveekiht) PA1, PA6, PA9 1 x kvartalis H-3, gammaspektromeetria (Co-60 ja Cs-137), Sr-901
TLD 3 asukohta objekti perimeetril 1 x kuus Üldine gammakiirguse foon
Heitvesi väljaspool objekti Suudmekoht rannikul 1 x kvartalis H-3, gammaspektromeetria (Co-60 ja Cs-137), Sr-901, heljum, BHT-7, N-üld, P-üld, nafta
Rohi 3 asukohta peahoone lähedal 1 x 6 kuu jooksul Gammaspektromeetria (Co-60 ja Cs-137), Sr-901
Joogivesi Paldiski objekti veevärk 1 x aastas H-3, gammaspektromeetria (Co-60 ja Cs-137), Sr-90
    1 x 5 aasta jooksul Üldkeemiline koostis, Fe-üld, Fe (II), Mn
Pinnas (5 cm paks) 3 asukohta peahoone lähedal 1 x aastas Gammaspektromeetria (Co-60 ja Cs-137), Sr-90


Märkus:
1 - Sr-90 aktiivsuskontsentratsioon määratakse üks kord aastas koondproovist.

Eesti keskkonna ioniseeriva kiirguse seire, seal hulgas HELCOM programmi raames teostatava Läänemere seire (inimtekkeliste radionukliidide sisaldus vetikates ja kalades) aruannetega aastate lõikes on võimalik tutvuda kodulehel
http://www.keskkonnaamet.ee/organistatsioon/uuringud/kiirgus/