A.L.A.R.A. AS
reg.nr. 10462309
Leetse tee 21
76806 Paldiski
Harjumaa
telefon/faks 67 41 366
e-post alara@alara.ee
 

  » Avaleht
  » Kontakt
  » Poliitika
  » Nõukogu ja juhatus
  » Majandustulemused
  » Riigihanked
  » Projektid
  » Teenused
  » Trükised, ettekanded
  » Seire
  » Kiirgusest
  » Viited

Seire Paldiski objektil

SEIRE TAMMIKU OBJEKTIL

Tammiku objekti seirekava on kooskõlas kehtiva kiirgustegevusloaga ning koosneb põhjavee, üldise gammakiirguse fooni (TLD) ning pinnase ja rohu seirest. Seire toimub üheaegselt nii hoidla territooriumil ja selle lähiümbruses, kui ka kaugemal paikneval võrdlus maa-alal.

Tammiku objekti seirekava alates 01.03.2018. a.

a) Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla territoorium ja selle lähiümbrus

Proovi tüüp Asukoht, proovipunkt Sagedus Analüütiline programm
Ülemine põhjaveekiht Hoidlast lõunas, puurauk T-PA 1 x kvartalis H-3, Cs-137, Sr-90, Ra-226, Am-241
Rohi 1 asukoht, R4 1 x 6 kuu jooksul Cs-137, Sr-90
Pinnas (0-10 cm) + gammafoon 4 asukohta, P2, P4, P6 ja R4 1 x aastas Cs-137, Sr-90, Ra-226, Am-241
TLD 1 asukoht, TLD10 1 x kvartalis Üldine gammakiirguse foon

b) Võrdlus maa-ala

Proovi tüüp Asukoht, proovipunkt Sagedus Analüütiline programm
Pinnas (0-10 cm) 8 asukohta, Tref1 – Tref8 1 x aastas Cs-137, Sr-90, Ra-226, Am-241