A.L.A.R.A. AS
reg.nr. 10462309
Leetse tee 21
76806 Paldiski
Harjumaa
telefon/faks 67 41 366
e-post alara@alara.ee
 

  » Avaleht
  » Kontakt
  » Poliitika
  » Nõukogu ja juhatus
  » Majandustulemused
  » Riigihanked
  » Projektid
  » Teenused
  » Trükised, ettekanded
  » Seire
  » Kiirgusest
  » Viited

Seire Paldiski objektil

SEIRE TAMMIKU OBJEKTIL

Tammiku objekti seirekava on kooskõlas kehtiva kiirgustegevusloaga ning koosneb põhjavee, üldise gammakiirguse fooni (TLD) ning pinnase ja rohu seirest. Seire toimub üheaegselt nii hoidla territooriumil ja selle lähiümbruses, kui ka kaugemal paikneval võrdlus maa-alal.

Tammiku objekti seirekava alates 09.11.2012. a.

a) Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla territoorium ja selle lähiümbrus

Proovi tüüp Asukoht Sagedus Analüüsitavad radionukliidid
Ülemine põhjaveekiht Puurauk T-PA 1 x kvartalis H-3, C-14, Cs-137, Sr-90, Co-60, Ra-226, Pu-2391, Am-241, Ni-631, Eu-152, Eu-154
Rohi 3 asukohta 1 x 6 kuu jooksul Co-60, Cs-137, Sr-90
Pinnas (0-10 cm) + gammafoon 7 asukohta 1 x 6 kuu jooksul C-14, Cs-137, Sr-90, Co-60, Ra-226, Pu-2391, Am-241, Ni-631, Eu-152, Eu-154
TLD 3 asukohta 1 x kvartalis Üldine gammakiirguse foon

b) Võrdlus maa-ala

Proovi tüüp Asukoht Sagedus Analüüsitavad radionukliidid
Pinnas (0-10 cm) 8 punkti 1 x aastas C-14, Cs-137, Sr-90, Co-60, Ra-226, Pu-2391, Am-241, Ni-631, Eu-152, Eu-154

Märkused:
1 - seiratakse juhul, kui antud radionukliide leitakse hoidla radioloogilise iseloomustamise käigus.