A.L.A.R.A. AS
reg.nr. 10462309
Leetse tee 21
76806 Paldiski
Harjumaa
telefon/faks 67 41 366
e-post alara@alara.ee
 

  » Avaleht
  » Kontakt
  » Poliitika
  » Nõukogu ja juhatus
  » Majandustulemused
  » Riigihanked
  » Projektid
  » Teenused
  » Trükised, ettekanded
  » Seire
  » Kiirgusest
  » Viited

Euroopa Liidu PHARE projekti 632.03.01 “Safe long-term storage of the Paldiski sarcophagi and related dismantling activities” projekteerimis- ja ehitustööd

Taust ja projekti eesmärk

Möödunud sajandi kuuekümnendatel aastatel alustati Paldiskis Nõukogude Armee Allveelaevnike Õppekeskuses tuuma-allveelaevade meeskondade väljaõppeks tuumareaktoritega varustatud õppestendi ehitust. Hiljem lisandus olemasolevale veel teinegi, kaasaegsema reaktoriga varustatud stend. Mõlemad õppestendid paiknesid praeguse Paldiski linna administratiivpiiridesse kuuluval territooriumil aadressiga Leetse tee 21, mida tuntakse ka Paldiski endise tuumaobjektina. Tuumaobjektil asus 208 m pikkune, 40 m laiune ja 22 m kõrgune nn. Peahoone, mille katuse all paiknesid mõlemad õppestendid ja rida mitmesuguseid abihooneid. Mõlemaid tuumareaktoreid kasutati õppeprotsessis 1989. aasta lõpuni. Vastavalt Vene Föderatsiooni ja Eesti Vabariigi vahelisele leppele alustati 1994. aastal stendide demontaažiga, mille käigus likvideeriti nende reaktoritega otseselt mitteseotud komponendid, reaktorisektsioonid suleti hermeetiliselt ja ümbritseti betoonsarkofaagidega. 1995. aasta septembris sai Eesti Vabariik õppekeskuse täielikuks omanikuks. Vene osapoole kinnitusel oleks nende poolt rakendatud meetmed pidanud tagama reaktorite ohutuse ja stabiilsuse vähemalt viiekümneks aastaks.

Siiski näitavad järgnenud uuringud ja hinnangud, et Paldiski endise tuumaobjekti reaktorite hoiutingimused ei vasta kaugeltki rahvusvaheliselt tunnustatud ohutuskriteeriumitele.

Käesoleva projekti eesmärk ongi reaktorite ja radioaktiivsete jäätmete ohutu hoiustamise tegelik tagamine vähemalt 50 aastaseks perioodiks, see tähendab Peahoone ja seal asuvate sarkofaagide ning radioaktiivsete jäätmete vahehoidla ümberehituse ja/või täiustamise teel.

Projekti rahastab Euroopa Liit (PHARE) ja AS A.L.A.R.A.


Olulisemad ehitustööd

Töö nimetus Orienteeruv tähtaeg
Projekteerimine, sh. lammutamine, ehitamine, ventilatsioon, elekter, füüsiline kaitse (turva- ja tuleohutussüsteemid) Aprill 2006
Seiresüsteemi uuring ja projekteerimine Aprill 2006
Elektritööd, füüsilise kaitse süsteemide ümberehitamine Aprill 2006
Lammutustööd:
- Juurdeehitus (Peahoone läänepoolne juurdeehitus);
- Peahoone lõunapoolne osa (301) osaliselt, allesjäävas osas hoone sisesed lammutustööd;
- Peahoone põhjapoolses osas (302) hoone sisesed lammutustööd.
Juuli 2006
Peahoone lõunapoolse osa (301) uue otsaseina ehitamine, välisseinte katmine, uute akende paigaldamine August 2006
Katusetööd, põrandate rajamine, uste ja väravate paigaldamine September 2006
Reaktorisarkofaagide viimistlustööd September 2006
Reaktorisektsioonide ja vahehoidla ventilatsiooni- ja õhukuivatussüsteemide paigaldamine ning testimine Oktoober 2006
Reaktorisektsioonide ja vahehoidla seiresüsteemi paigaldamine ning testimine Oktoober 2006
Heakorratööd Oktoober 2006


Töövõtja: AS Eviko, www.eviko.ee, projektijuht Matti Käärst, mobiil 50 49 426, e-post elmek.ou@neti.ee

Omanikujärelevalve: AS Telora-E, www.telora.ee, konsultant Toomas Joonsaar, mobiil 51 46 710, telefon 6505 160; faks 6505 161, e-post toomas.joonsaar@telora.ee

Rekonstrueeritud peahoone pidulik avamine toimus 11.10.2007. a. Osalesid projektiga seotud riigiasutuste esindajad, pea- ja alltöövõtjad ning ajakirjanikud kokku u. 70 inimest. Puudustest teatamise periood (nn. garantiiperiood) kestab kuni 31.10.2008.a.


Vaata pilte