A.L.A.R.A. AS
reg.nr. 10462309
Leetse tee 21
76806 Paldiski
Harjumaa
telefon/faks 67 41 366
e-post alara@alara.ee
 

  » Avaleht
  » Kontakt
  » Poliitika
  » Nõukogu ja juhatus
  » Majandustulemused
  » Riigihanked
  » Projektid
  » Teenused
  » Trükised, ettekanded
  » Seire
  » Kiirgusest
  » Viited

Riigihange “Paldiski endisele tuumaobjektile ja Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidlale turvateenuse tellimine”

1. Teenuse kirjeldus
Turvateenus hõlmab Paldiski endisel tuumaobjektil mehitatud ja tehnilist valvet, patrullteenust ja hooldust ning Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidlas tehnilist valvet ja hooldust.

2. Hankemenetluse liik
Lihtsustatud korras tellitavad teenused (alus: Riigihangete seadus § 19).

3. Hanke täitmise periood
Hankeleping sõlmitakse ajavahemikuks 01.01.2015. a. – 31.12.2017. a.

4. Riigihanke dokumentide väljastamine
Dokumente väljastatakse alates 22.07.2014. a. kell 11.00. Huvitatud isikul pöörduda: Joel Valge, telefon 6716 307, e-post joel.valge@alara.ee

5. Pakkumuse esitamine
Pakkuja esitab pakkumuse suletud ümbrikus ühes eksemplaris paberil hiljemalt 28. august 2014. a. kell 12.00.

6. Hanke kontaktisikud
Valeri Badyrkhanov, AS A.L.A.R.A., kiirgusohutuse nõunik, Leetse tee 21, Paldiski 76806, telefon/faks 6741 366, mobiil 50 24 073, e-post valeri.badyrkhanov@alara.ee

Ivo Tatrik, AS A.L.A.R.A. keskkonnatehnika nõunik, Leetse tee 21, Paldiski 76806, telefon/faks 6741 366, mobiil 51 51 111, e-post ivo.tatrik@alara.ee