A.L.A.R.A. AS
reg.nr. 10462309
Leetse tee 21
76806 Paldiski
Harjumaa
telefon/faks 67 41 366
e-post alara@alara.ee
 

  » Avaleht
  » Kontakt
  » Poliitika
  » N.ukogu ja juhatus
  » Majandustulemused
  » Riigihanked
  » Projektid
  » Teenused
  » Trükised, ettekanded
  » Seire
  » Kiirgusest
  » Viited

Sissejuhatav seminar

 • Seminari päevakava (PDF - 47 KB)

 • Paldiski objekti ajalugu. Dekomisjoneerimistööd 1995-2014 (PDF - 1283 KB)

 • Ülevaade Eestis tekkinud ja tekkivatest radioaktiivsetest jäätmetest (PDF - 136 KB)

 • Eeluuringute täitmise programm (PDF - 225 KB)

 • Leedu partnerite varasemad kogemused (PDF - 1545 KB)

 • Venemaa partnerite varasemad kogemused (PDF - 2087 KB)

 • Tegevus 1: Projekti korralduslikud tegevused (PDF - 75 KB)

 • Tegevus 2: Andmete kogumine ning ülevaade riigisisestest ja rahvusvahelistest nõuetest (PDF - 924 KB)

 • Tegevus 3: Reaktorisektsioonide dekomisjoneerimise võimaluste väljaselgitamine (PDF - 815 KB)

 • Tegevus 4: Radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise võimaluste väljaselgitamine (PDF - 916 KB)

 • Tegevus 5: Käitlemise, reaktorisektsioonide dekomisjoneerimise ja lõppladustamise maksumused (PDF - 297 KB)

 • Tegevus 6: Kommunikatsioonistrateegia (PDF - 31 KB)