A.L.A.R.A. AS
reg.nr. 10462309
Leetse tee 21
76806 Paldiski
Harjumaa
telefon/faks 67 41 366
e-post alara@alara.ee
 

  » Avaleht
  » Kontakt
  » Juhtpõhimõtted
  » Nõukogu ja juhatus
  » Majandustulemused
  » Riigihanked
  » Projektid
  » Teenused
  » Trükised, ettekanded
  » Seire
  » Kiirgusest
  » Viited

TEENUSED

 • Paldiski endise tuumaobjekti ja Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla haldamine;

 • Omanikuta kiirgusallikate ohutustamiseks valmisoleku tagamine ja omanikuta kiirgusallikate ohutustamine;

 • Radioaktiivselt saastunud objektide, hoonete/rajatiste desaktiveerimine ja dekomisjoneerimine;

 • Radioaktiivsete jäätmete käitlemine käitluskeskuses ja ladustamine radioaktiivsete jäätmete vahehoidlas;

 • Radioaktiivsete jäätmete käitlemise alaste projektide väljatöötamine ja rakendamine;

 • Ioniseeriva kiirguse ja radioaktiivse saaste mõõtmine (α, β ja γ mõõtmiste teostamine, seal hulgas saastuse tuvastamine ja esmane radionukliidi tuvastamine);

 • Radioaktiivsete materjalide transport vastavalt ADR nõuetele;

 • Erinevate uuringute ja analüüside teostamine radioaktiivsete jäätmete ning materjalide kohta, kiirgusallikate ohutustamise maksumuse hindamine;

 • Laadur-ekskavaatori teenused (erinevad kaevetööd, planeerimistööd (täitepinnase silumine), laadimistööd, lumekoristustööd, piikvasaraga lõhkumistööd jne.);

 • Ioniseeriva kiirguse alaste teabepäevade korraldamine (ioniseeriv kiirgus, kiirgusohutus, kiirgusmõõtmised, reageerimine kiirgushädaolukorras (simulatsioon), radioaktiivsed jäätmed ja nende käitlemise võimalused, kiirgusallika transport jne.);

 • Ekskursioonide korraldamine Paldiski endisel tuumaobjektil.