AS A.L.A.R.A. eesmärk on tulevastele põlvedele minimaalse kiirgusohuga elukeskkonna tagamine

AS A.L.A.R.A. on Kliimaministeeriumi valitsemisalas asuv riigi osalusega äriühing, mille põhitegevuseks on:

  • Paldiski endise tuumaobjekti ja Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla haldamine ja saastusest puhastamine;
  • Eestis tekkivate radioaktiivsete jäätmete käitlemine ja ladustamine;
  • radioaktiivsete jäätmete käitlemine alaste projektide väljatöötamine ja rakendamine;
  • teenuste osutamine radioaktiivsuse ja radioaktiivse saastatuse mõõtmise ning radioaktiivse saastatuse desaktiveerimise valdkondades.