Ettevõttest

AS A.L.A.R.A. on Majandus – ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas asuv riigi omandis olev äriühing, mille põhitegevuseks on:

  • Paldiski endise tuumaobjekti ja Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla haldamine ja saastusest puhastamine;
  • Eestis tekkivate radioaktiivsete jäätmete käitlemine ja ladustamine;
  • radioaktiivsete jäätmete käitlemise alaste projektide väljatöötamine ja rakendamine;
  • teenuste osutamine radioaktiivsuse ja radioaktiivse saastatuse mõõtmise ning radioaktiivse saastatuse desaktiveerimise valdkondades.

AS A.L.A.R.A. asutamine 1995. aastal oli tingitud vajadusest hallata ja saastusest puhastada Paldiski endise tuumaallveelaevnike õppekeskuse tuumaobjekti, mis võeti üle Vene Föderatsioonilt 26. septembril 1995. aastal. Sama aasta 1. novembril võeti toonaselt Tallinna Eriautobaasilt üle ka Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla, kuhu olid alates 60ndate aastate algusest ladustatud Eestis paiknevates tööstusettevõtetes, teadus- ja raviasutustes tekkinud radioaktiivsed jäätmed.

Alates 1995. aastast on Paldiski endisel tuumaobjektil läbi viidud ulatuslikud tööd objekti saastusest puhastamisel ja tema kohandamisel vastavalt vajadustele. Muuhulgas on tuumaobjekti peahoonesse rajatud kaasaegne radioaktiivsete jäätmete vahehoidla nii objekti puhastustöödel kui Eestis tervikuna tekkivate jäätmete ladustamiseks. Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla on jäätmete ladustamiseks suletud 1995. aastast, hoidla lõplik sulgemine eeldab kõigi seal leiduvate jäätmete eemaldamist. Nimetatud tööga alustati 2008. aastal.