Teenused

 • Paldiski endise tuumaobjekti ja Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla haldamine;
 • Omanikuta kiirgusallikate ohutustamiseks valmisoleku tagamine ja omanikuta kiirgusallikate ohutustamine;
 • Radioaktiivselt saastunud objektide, hoonete/rajatiste des­aktiveerimine ja de­ko­missioneerimine;
 • Radioaktiivsete jäätmete käitlemine käitluskeskuses ja ladustamine radioaktiivsete jäätmete vahehoidlas;
 • Radioaktiivsete jäätmete käitlemise alaste projektide väljatöötamine ja rakendamine;
 • Ioniseeriva kiirguse ja radioaktiivse saaste mõõtmine (α, β ja γ mõõtmiste teostamine, seal hulgas saastuse tuvastamine ja esmane radionukliidi tuvastamine);
 • Radioaktiivsete materjalide trans­port vastavalt ADR nõuetele;
 • Erinevate uuringute ja analüüside teostamine radioaktiivsete jäätmete ning materjalide kohta, kiirgusallikate ohutustamise maksumuse hindamine;
 • Laadur-ekskavaatori teenused (erinevad kaevetööd, planeerimistööd (täitepinnase silumine), laadimistööd, lumekoristustööd, piikvasaraga lõhkumistööd jne.);
 • Ioniseeriva kiirguse alaste teabepäevade korraldamine (ioniseeriv kiirgus, kiirgusohutus, kiirgusmõõtmised, reageerimine kiirgushädaolukorras (simulatsioon), radioaktiivsed jäätmed ja nende käitlemise võimalused, kiirgusallika transport jne.);
 • Ekskursioonide korraldamine Paldiski endisel tuumaobjektil.