Projektid

Radioaktiivselt saastunud metallijäätmete lõppladustamiseks vajalik käitlemine ning Paldiski endise tuumaobjekti kahe reaktorisektsiooni likvideerimise ja radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise planeeringu koostamiseks ja mõjude hindamiseks vajalike uuringute elluviimine 2019 – 2023

Projekti tulemuseks on loodud eeldused sobivaima lõppladustuspaiga asukoha väljaselgitamiseks ning reaktorisektsioonide likvideerimiseks. Alustatud on planeeringu koostamise ning mõjude hindamistega. Samuti on lõppladustamiseks vajalikul viisil käideldud Paldiski endisel tuumaobjektil asunud 170 tonni radioaktiivselt saastunud metallijäätmeid ning taastatud on 1,18 hektarit maad.
Loe edasi

Paldiski tuumaobjekti reaktorisektsioonide dekomisjoneerimise ning radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise eeluuringud 2014 – 2015

Nõukogude Liidu Põhjalaevastiku ja Vaikse ookeani laevastiku allveelaevnike väljaõpetamiseks paigaldati Pakri poolsaare põhjaossa Mereväe koolituskeskusesse kaks militaarotstarbelist õppereaktorit, mis olid analoogsed tuumaallveelaevadel kasutatavate reaktoritega.
Loe edasi

Euroopa Liidu PHARE projekt 632.03.01 “Safe long-term storage of the Paldiski sarcophagi and related dismantling activities”

Möödunud sajandi kuuekümnendatel aastatel alustati Paldiskis Nõukogude Armee Allveelaevnike Õppekeskuses tuuma-allveelaevade meeskondade väljaõppeks tuumareaktoritega varustatud õppestendi ehitust.
Loe edasi

Omanikuta kiirgusallikate kokkukogumise kampaania

Keskkonnaministeerium koostöös Päästeameti ja AS-ga A.L.A.R.A. korraldab juba viiendat korda kampaania, mille käigus saavad eraisikud ja ettevõtted ära anda omanikuta kiirgusallikaid. Kiirgusallikad saab kampaania käigus ära anda tasuta ja kedagi nende omamise eest ei karistata!
Loe edasi

Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamine

AS A.L.A.R.A. eesmärgiks Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamisel on hoidla dekomisjoneerimine. See hõlmab toiminguid ja meetmeid, mida rakendatakse elanikkonna suhtes kiirgusohtu kujutava rajatise tegevuse täielikuks likvideerimiseks, sealhulgas hoidla radioaktiivsest saastumisest puhastamist ja täielikku lammutamist ning hoidla ja selle territooriumi vabastamist Kiirgusseaduse nõuete täitmisest.
Loe edasi