Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamine

Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamine 2008. aastal

Keskkonnaministeerium väljastas AS-le A.L.A.R.A. kiirgustegevusloa 23.09.2008. a. Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidlast jäätmete väljavõtmiseks ja jäätmete veoks. Luba kehtib kuni 31.12.2011. a.
Loe edasi

Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamine 2009. aastal

Vastavalt Keskkonnaametiga 23.04.2009 a. kooskõlastatud Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamise tegevuskavale aastal 2009 ja kiirgustööloale planeeritud tegevused ja ajakava Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla sektsioonis nr 4, 5 ning 6 asuvate radioaktiivsete jäätmete eemaldamiseks (ohutustamise teine etapp).
Loe edasi

Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamine 2010. aastal

Vastavalt Keskkonnaametiga 28.04.2010. a. kooskõlastatud Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamise tegevuskavale aastal 2010 ja kiirgustööloale planeeritud tegevused ja ajakava Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla sektsioonis nr 4, 1A ning 1B asuvate radioaktiivsete jäätmete eemaldamiseks (ohutustamise kolmas etapp) .
Loe edasi

Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamine 2010. aastal – II osa

Keskkonnaamet kooskõlastas 28.04.2010. a. Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamise tegevuskava aastaks 2010 ja kiirgustööloa radioaktiivsete jäätmete eemaldamiseks Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla sektsioonidest nr 4, 1A ning 1B (ohutustamise kolmas etapp). Kuna tööd nimetatud sektsioonides on kulgenud planeeritust kiiremini, siis on 2010. aasta septembris otstarbekas alustada jäätmete eemaldamisega sektsioonidest 2A ja 2B (ohutustamise kolmanda etapi teine osa).
Loe edasi

Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamine 2011. aastal

Vastavalt Keskkonnaametiga 12.04.2011. a. kooskõlastatud Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamise tegevuskavale 2011. aastal ja kiirgustööloale planeeritud tegevused ja ajakava Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla sektsioonis nr 2A, 3A ja 3B asuvate radioaktiivsete jäätmete eemaldamiseks (ohutustamise neljas etapp).
Loe edasi

Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamine aastatel 2012-2022

AS A.L.A.R.A. eesmärgiks Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamisel on hoidla likvideerimine (dekomissioneerimine) ja piiranguteta roheala taastamine. See hõlmab endas hoidla radioaktiivsest saastest puhastamist ja täielikku lammutamist ning hoidla ja selle territooriumi vabastamist Kiirgusseaduse nõuete täitmisest. Dekomissioneerimise plaani kohaselt saab 2022. aastal praegusest hoidla alusest maa-alast ja ümbritsevast territooriumist ilma piiranguteta kasutatav roheala.
Loe edasi