Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamine 2009. aastal

Vastavalt Keskkonnaametiga 23.04.2009 a. kooskõlastatud Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamise tegevuskavale aastal 2009 ja kiirgustööloale on Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla sektsioonis nr 4, 5 ning 6 asuvate radioaktiivsete jäätmete eemaldamiseks (ohutustamise teine etapp) planeeritud tegevused ja ajakava järgmised:

Nr.Töö nimetusKuupäev
1.Allikate eemaldamine sektsioonist 4 ja paigutamine betoonkonteinerisse.
Allikatega betoonkonteineri(te) eelladustamine Tammiku hoidla tühja 9ndasse sektsiooni.
18.05.2009
2.Kiirgusuuringu teostamine.19.05.2009
3.Allikate eemaldamine sektsioonidest 4 ja 5 ning paigutamine betoonkonteinerisse.
Allikatega betoonkonteineri(te) eelladustamine Tammiku hoidla tühja 9ndasse sektsiooni.
20.05.2009
4.Kiirgusuuringu teostamine.21.05.2009
5.Allikate eemaldamine sektsioonist 5 ja paigutamine betoonkonteinerisse.
Allikatega betoonkonteineri(te) eelladustamine Tammiku hoidla tühja 9ndasse sektsiooni.
22.05.2009
6.Kiirgusuuringu teostamine.25.05.2009
7.Allikate eemaldamine sektsioonist 5 ja 6 ning paigutamine betoonkonteinerisse.
Allikatega betoonkonteineri(te) eelladustamine Tammiku hoidla tühja 9ndasse sektsiooni.
26.05.2009
8.Kiirgusuuringu teostamine.27.05.2009
9.Allikate eemaldamine sektsioonist 6 ja paigutamine betoonkonteinerisse. Allikatega betoonkonteineri(te) eelladustamine Tammiku hoidla tühja 9ndasse sektsiooni.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 6, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.
28.05.2009
10.Allikate eemaldamine sektsioonist 6 ja paigutamine betoonkonteinerisse.
Allikatega betoonkonteineri(te) eelladustamine Tammiku hoidla tühja 9ndasse sektsiooni.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 6, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.
29.05.2009
11.Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7A) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
1.06.2009
12.Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 6, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.2.06.2009
13.Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 6, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse. Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7A) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
3.06.2009
14.Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 6, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.4.06.2009
15.Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7A) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
5.06.2009
16.Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 6, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 5, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.
8.06.2009
17.Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7A) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
9.06.2009
18.Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 6, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 5, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.
10.06.2009
19.Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 5, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.11.06.2009
20.Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7A) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
12.06.2009
21.Madalaktiivsete ja ohlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 5, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.15.06.2009
22.Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7A) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
16.06.2009
23.Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 5, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.17.06.2009
24.Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 5, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.18.06.2009
25.Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7A) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
19.06.2009
26.Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 5, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.22.06.2009
27.Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 5, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.25.06.2009
28.Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7A) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
26.06.2009
29.Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 5, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.29.06.2009
30.Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 5, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.30.06.2009
31.Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7A) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
1.07.2009
32.Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 5, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 4, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.
2.07.2009
33.Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 5, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 4, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.
3.07.2009
34.Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7A) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
6.07.2009
35.Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 4, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.7.07.2009
36.Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 4, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.8.07.2009
37.Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7A) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
9.07.2009
38.Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 4, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.10.07.2009
39.Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 4, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.13.07.2009
40.Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7A) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
14.07.2009
41.Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 4, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.15.07.2009
42.Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 4, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.16.07.2009
43.Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7A) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
17.07.2009
44.Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 4, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.20.07.2009
45.Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7A) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
21.07.2009
46.Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 4, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.22.07.2009
47.Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 4, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.23.07.2009
48.Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7A) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
24.07.2009
49.Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete eemaldamine sektsioonist 4, pakendamine kilekottidesse ja paigutamine metallkonteinerisse.27.07.2009
50.Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7A) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
28.07.2009
51.Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7A) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
29.07.2009
52.Betoonkonteinerite tõstmine 9st sektsioonist transpordikonteinerisse.
Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste tegemine.
Transpordikonteineris asuvate betoonkonteinerite transport ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
5.08.2009

Märkus: Kuupäevad võivad muutuda AS-st A.L.A.R.A. mitteolenevatest asjaoludest (näiteks äärmuslikud ilmastikutingimused, viivitused transpordiettevõtte poolt osutatava teenusega jms.).

Betoonkonteinerite transpordiks kasutatakse tellitava teenusena Eestis tegutseva autotranspordiettevõtte AS Haanpää konteinerilavaga vedukautot juhiga, kes on läbinud klass 7 ohtlike ainete veoks vajaliku koolituse ja omab kehtivat tunnistust. Metallkonteinerite transpordiks kasutatakse AS A.L.A.R.A. väikeveoautot Peugeot Boxer kandejõuga 1420 kg, mis on varustatud teede- ja siseministri 14.12.2001. a. määruses “Ohtlike veoste autoveo eeskiri” nõutud lisavarustusega.Vedu teostab AS-i töötaja, kes omab selleks ohtliku veose vedamise tunnistust. Kõik sõidukid on varustatud ka nõutud ohtlike veoste märgistega. Konteinerite liikumistee on järgmine: Tammiku hoidla – Viljandi maantee – Tallinna ringtee (riigimaantee nr 11) – Tallinn-Paldiski maantee – Paldiski vahehoidla (Leetse tee 21, Paldiski).

AS Maves poolt läbi viidud hoidla ohutustamise keskkonnamõju hindamise käigus leiti, et peamist, ehkki minimaalset ohtu elanikkonnale kujutab endast radioaktiivsete jäätmete transport Paldiskisse. Radioaktiivsete jäätmete transpordiga Tammikult Paldiskisse kaasnevad kiiritusdoosid on oluliselt madalamad elanikukiirituse doosi piirmääradest ega erine oluliselt tavatranspordi kiirgusmõjust (transpordiavarii tõenäosus kogu transpordil on < 7,9 x 10-4 ja selle toimumisel oleks kahjulik kiirgusmõju praktiliselt olematu – maksimaalne kollektiivdoos ei ületaks 0,35 x 10-10 inim-Sv). Sellest hoolimata on plaanis rakendada vajalikke meetmeid sellise avarii ennetamiseks ning selle võimalike tagajärgede leevendamiseks. Transpordioperatsioonide ajal saadab betoonkonteinereid vedavat AS Haanpää veokit AS A.L.A.R.A. saateauto, milles on olemas “Ohtlike veoste autoveo eeskirjas” ja muudes kehtivates õigusaktides ohtlike veoste teostamiseks sätestatud turvavarustus ning kiirgus- ja saasteolukorra hindamiseks vajalikud mõõteriistad. Avarii korral teavitab saateauto meeskond viivitamatult politseid, häirekeskust (Päästeamet), kiirabi (vajadusel) ja Keskkonnaameti Kiirgusosakonda. Seejärel tehakse saateauto meeskonna poolt viivitamatult kindlaks kiirgusolukord, vajadusel ala piiratakse ega lasta sinna kõrvalisi isikuid. Päästemeeskondade saabudes informeeritakse neid viivitamatult veose iseloomust (veok on varustatud ka kõigi õigusaktides ette nähtud ohumärgistega) ning koostöös päästemeeskondadega töötatakse välja tegevuskava tagajärgede likvideerimiseks.

AS A.L.A.R.A. kontaktisikuteks hoidla ohutustamisel on:
Ivo Tatrik, telefon 6741 366, mobiil 51 51 111, e-post ivo.tatrik@alara.ee
Valery Badyrkhanov, telefon 6741 366, mobiil 50 24 073, e-post valery.badyrkhanov@alara.ee