Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamine 2010. aastal – II osa

Keskkonnaamet kooskõlastas 28.04.2010. a. Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamise tegevuskava aastaks 2010 ja kiirgustööloa radioaktiivsete jäätmete eemaldamiseks Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla sektsioonidest nr 4, 1A ning 1B (ohutustamise kolmas etapp). Kuna tööd nimetatud sektsioonides on kulgenud planeeritust kiiremini, siis on 2010. aasta septembris otstarbekas alustada jäätmete eemaldamisega sektsioonidest 2A ja 2B (ohutustamise kolmanda etapi teine osa). Vastava täiendava tegevuskava ja kiirgustööloa kooskõlastas Keskkonnaamet 26.08.2010. a. Alljärgnevas tabelis on toodud planeeritud tegevused ja ajakava:

Nr.Töö nimetusKuupäev
1Kiirgusuuringu teostamine. Madalaktiivsete jäätmete eemaldamine allikate pealt, allikate otsimine. Allikate eemaldamine sektsioonist 2A/2B ja paigutamine betoonkonteinerisse.
Allikatega betoonkonteineri(te) eelladustamine Tammiku hoidla tühja 9ndasse sektsiooni.
6.09.2010
2Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7B) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
7.09.2010
3Madalaktiivsete jäätmete eemaldamine allikate pealt, allikate otsimine. Allikate eemaldamine sektsioonist 2A/2B ja paigutamine betoonkonteinerisse.
Allikatega betoonkonteineri(te) eelladustamine Tammiku hoidla tühja 9ndasse sektsiooni.
8.09.2010
4Madalaktiivsete jäätmete eemaldamine allikate pealt, allikate otsimine. Allikate eemaldamine sektsioonist 2A/2B ja paigutamine betoonkonteinerisse.
Allikatega betoonkonteineri(te) eelladustamine Tammiku hoidla tühja 9ndasse sektsiooni.
9.09.2010
5Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7B) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
10.09.2010
6Madalaktiivsete jäätmete eemaldamine allikate pealt, allikate otsimine. Allikate eemaldamine sektsioonist 2A/2B ja paigutamine betoonkonteinerisse.
Allikatega betoonkonteineri(te) eelladustamine Tammiku hoidla tühja 9ndasse sektsiooni.
13.09.2010
7Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7B) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
14.09.2010
8Madalaktiivsete jäätmete eemaldamine allikate pealt, allikate otsimine. Allikate eemaldamine sektsioonist 2A/2B ja paigutamine betoonkonteinerisse.
Allikatega betoonkonteineri(te) eelladustamine Tammiku hoidla tühja 9ndasse sektsiooni.
15.09.2010
9Madalaktiivsete jäätmete eemaldamine allikate pealt, allikate otsimine. Allikate eemaldamine sektsioonist 2A/2B ja paigutamine betoonkonteinerisse.
Allikatega betoonkonteineri(te) eelladustamine Tammiku hoidla tühja 9ndasse sektsiooni.
16.09.2010
10Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7B) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
17.09.2010
11Madalaktiivsete jäätmete eemaldamine allikate pealt, allikate otsimine. Allikate eemaldamine sektsioonist 2A/2B ja paigutamine betoonkonteinerisse.
Allikatega betoonkonteineri(te) eelladustamine Tammiku hoidla tühja 9ndasse sektsiooni.
20.09.2010
12Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7B) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
21.09.2010
13Madalaktiivsete jäätmete eemaldamine allikate pealt, allikate otsimine. Allikate eemaldamine sektsioonist 2A/2B ja paigutamine betoonkonteinerisse.
Allikatega betoonkonteineri(te) eelladustamine Tammiku hoidla tühja 9ndasse sektsiooni.
22.09.2010
14Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7B) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
23.09.2010
15Seadmete hooldus, varjestuskonteinerite valmistamine või muud tööd kus töötajad doosi ei kogu.24.09.2010
16Madalaktiivsete jäätmete eemaldamine allikate pealt, allikate otsimine. Allikate eemaldamine sektsioonist 2A/2B ja paigutamine betoonkonteinerisse.
Allikatega betoonkonteineri(te) eelladustamine Tammiku hoidla tühja 9ndasse sektsiooni.
27.09.2010
17Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7B) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
28.09.2010
18Madalaktiivsete jäätmete eemaldamine allikate pealt, allikate otsimine. Allikate eemaldamine sektsioonist 2A/2B ja paigutamine betoonkonteinerisse.
Allikatega betoonkonteineri(te) eelladustamine Tammiku hoidla tühja 9ndasse sektsiooni.
29.09.2010
19Madalaktiivsete jäätmete eemaldamine allikate pealt, allikate otsimine. Allikate eemaldamine sektsioonist 2A/2B ja paigutamine betoonkonteinerisse.
Allikatega betoonkonteineri(te) eelladustamine Tammiku hoidla tühja 9ndasse sektsiooni.
30.09.2010
20Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7B) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
1.10.2010
21Madalaktiivsete jäätmete eemaldamine allikate pealt, allikate otsimine. Allikate eemaldamine sektsioonist 2A/2B ja paigutamine betoonkonteinerisse.
Allikatega betoonkonteineri(te) eelladustamine Tammiku hoidla tühja 9ndasse sektsiooni.
4.10.2010
22Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7B) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
5.10.2010
23Madalaktiivsete jäätmete eemaldamine allikate pealt, allikate otsimine. Allikate eemaldamine sektsioonist 2A/2B ja paigutamine betoonkonteinerisse.
Allikatega betoonkonteineri(te) eelladustamine Tammiku hoidla tühja 9ndasse sektsiooni.
6.10.2010
24Madalaktiivsete jäätmete eemaldamine allikate pealt, allikate otsimine. Allikate eemaldamine sektsioonist 2A/2B ja paigutamine betoonkonteinerisse.
Allikatega betoonkonteineri(te) eelladustamine Tammiku hoidla tühja 9ndasse sektsiooni.
7.10.2010
25Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7B) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
8.10.2010
26Seadmete hooldus, varjestuskonteinerite valmistamine või muud tööd kus töötajad doosi ei kogu.11.10.2010
27Madalaktiivsete jäätmete eemaldamine sektsioonist 2A/2B käsitsi.12.10.2010
28Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7B) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
13.10.2010
29Madalaktiivsete jäätmete eemaldamine sektsioonist 2A/2B käsitsi.14.10.2010
30Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.
Madalaktiivsete ja ohtlike jäätmete transport (tüüp 7B) ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
15.10.2010
31Betoonkonteinerite tõstmine 9st sektsioonist transpordikonteinerisse.
Veose vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste tegemine.
Transpordikonteineris asuvate betoonkonteinerite transport ja mahalaadimine Paldiski vahehoidla kontrollalal.
Ajavahemikus 18-22.10.2010

Märkused:

  • Seoses kooskõlastuse viibimisega alustatakse töödega 08.09.2010. a., mitte 06.09.2010. a. nagu algselt planeeritud.
  • Kuupäevad võivad muutuda AS-st A.L.A.R.A. mitteolenevatest asjaoludest (näiteks äärmuslikud ilmastikutingimused, viivitused transpordiettevõtte poolt osutatava teenusega jms.).

Betoonkonteinerite transpordiks kasutatakse tellitava teenusena Eestis tegutseva autotranspordiettevõtte AS Haanpää konteinerilavaga vedukautot juhiga, kes on läbinud klass 7 ohtlike ainete veoks vajaliku koolituse ja omab kehtivat tunnistust. Metallkonteinerite transpordiks kasutatakse AS A.L.A.R.A. väikeveoautot Peugeot Boxer kandejõuga 1420 kg, mis on varustatud teede- ja siseministri 14.12.2001. a. määruses “Ohtlike veoste autoveo eeskiri” nõutud lisavarustusega. Vedu teostab AS-i töötaja, kes omab selleks ohtliku veose vedamise tunnistust. Kõik sõidukid on varustatud ka nõutud ohtlike veoste märgistega. Konteinerite liikumistee on järgmine: Tammiku hoidla – Viljandi maantee – Tallinna ringtee (riigimaantee nr 11) – Tallinn-Paldiski maantee – Paldiski vahehoidla (Leetse tee 21, Paldiski).

AS Maves poolt läbi viidud hoidla ohutustamise keskkonnamõju hindamise käigus leiti, et peamist, ehkki minimaalset ohtu elanikkonnale kujutab endast radioaktiivsete jäätmete transport Paldiskisse. Radioaktiivsete jäätmete transpordiga Tammikult Paldiskisse kaasnevad kiiritusdoosid on oluliselt madalamad elanikukiirituse doosi piirmääradest ega erine oluliselt tavatranspordi kiirgusmõjust (transpordiavarii tõenäosus kogu transpordil on < 7,9 x 10-4 ja selle toimumisel oleks kahjulik kiirgusmõju praktiliselt olematu – maksimaalne kollektiivdoos ei ületaks 0,35 x 10-10 inim-Sv). Sellest hoolimata on plaanis rakendada vajalikke meetmeid sellise avarii ennetamiseks ning selle võimalike tagajärgede leevendamiseks. Transpordioperatsioonide ajal saadab betoonkonteinereid vedavat AS Haanpää veokit AS A.L.A.R.A. saateauto, milles on olemas “Ohtlike veoste autoveo eeskirjas” ja muudes kehtivates õigusaktides ohtlike veoste teostamiseks sätestatud turvavarustus ning kiirgus- ja saasteolukorra hindamiseks vajalikud mõõteriistad. Avarii korral teavitab saateauto meeskond viivitamatult politseid, häirekeskust (Päästeamet), kiirabi (vajadusel) ja Keskkonnaameti kiirgusosakonda. Seejärel tehakse saateauto meeskonna poolt viivitamatult kindlaks kiirgusolukord, vajadusel ala piiratakse ega lasta sinna kõrvalisi isikuid. Päästemeeskondade saabudes informeeritakse neid viivitamatult veose iseloomust (veok on varustatud ka kõigi õigusaktides ette nähtud ohumärgistega) ning koostöös päästemeeskondadega töötatakse välja tegevuskava tagajärgede likvideerimiseks.

AS A.L.A.R.A. kontaktisikuteks hoidla ohutustamisel on:
Ivo Tatrik, telefon 6741 366, mobiil 51 51 111, e-post ivo.tatrik@alara.ee
Valery Badyrkhanov, telefon 6741 366, mobiil 50 24 073, e-post valery.badyrkhanov@alara.ee