Omanikuta kiirgusallikate kokkukogumise kampaania

Keskkonnaministeerium koostöös Päästeameti ja AS-ga A.L.A.R.A. korraldab juba viiendat korda kampaania, mille käigus saavad eraisikud ja ettevõtted ära anda omanikuta kiirgusallikaid. Kiirgusallikad saab kampaania käigus ära anda tasuta ja kedagi nende omamise eest ei karistata! Kiirgusallikast saab teatada kuni 6. detsembrini 2019. a. Teavitajaga võetakse ühendust ja kiirgusallikale tulevad järele AS A.L.A.R.A. töötajad. Ise kiirgusallikat radioaktiivsete jäätmete ladustamispaika transportida ei tohi!

Kiirgusallikas on seade, radioaktiivne aine või rajatis, mis on võimeline emiteerima ioniseerivat kiirgust või radioaktiivseid aineid. Omanikuta kiirgusallikas on selline kiirgusallikas, mis on maha jäetud, kaotatud, valesse kohta teisaldatud, varastatud või üle antud nii, et sellest pole nõuetekohaselt teatatud Keskkonnaametile.

Eestis kasutatakse kiirgusallikaid sisaldavaid seadmeid tööstuses ja meditsiinis, teaduses ja tavakasutuses (sealhulgas näiteks plutooniumi sisaldavad suitsuandurid või varasematel aastatel igapäevases kasutuses olnud helendavate numbrilaudadega kellad, kompassid jms erinevate mõõteriistade sihverplaadid, mille helendava luminofoorvärviga kaetud numbrid sisaldavad raadiumi ja mis seetõttu kuuluvad tänapäevaste arusaamade kohaselt kiirgusallikate hulka). Eestis leitakse suhteliselt tihti ka omanikuta kiirgusallikaid, kuna 90ndate aastate esimesel poolel toimus paljude tööstusettevõtete erastamine ja korduv edasimüümine, nende tegevuse seiskumine, kontrollimatu äri vanametalliga. Samuti võivad Eestisse sattuda kiirgusallikad naaberriikidest. Ehkki valdav osa piiriületuskohti on varustatud kiirgusdetektoritega, võib kiirgusallikas olla piisavalt hästi varjestatud ning jääda piiriületusel avastamata. Leitud kiirgusallikad võivad kohati olla väga suure aktiivsusega ja seega põhjustada nende leidjatele ja nendega kokkupuutujatele ülemääraseid kiirgusdoose. Ühe sellise allika väärkasutuse tõttu on Eestis 1994. aastal hukkunud ka inimene.

2009., 2010., 2012. ja 2015. aastal olid radioaktiivsete jäätmete kokkukogumise kampaaniad väga edukad. 2009. aastal koguti kampaania käigus kokku 117 kiirgusallikat, 2010. aastal 214 allikat ja 1,5 m3 radioaktiivselt saastunud metalli, 2012. aastal 199 kiirgusallikat ja 2,5 m3 radioaktiivselt saastunud metalli ning 2015. aastal 53 kiirgusallikat ja 1,5 m3 radioaktiivselt saastunud metalli.

Kui kellegi valduses on kiirgusallikaid või keegi on märganud midagi kahtlast, mida võib pidada kiirgusallikaks, tuleb leiust 6. detsembrini 2019. a. teavitada radioaktiivsete jäätmete käitlejat AS-i A.L.A.R.A. telefonil 6741 366 või e-posti aadressil alara@alara.ee. Teavitajaga võetakse ühendust esimesel võimalusel ning lepitakse kokku aeg, millal AS A.L.A.R.A. töötajad ohutustamist vajavale kiirgusallikale järele tulevad, sest kiirgusallika omaja ei tohi ise kiirgusallikat transportida. AS A.L.A.R.A. korraldab kokkukogutud jäätmete veo Paldiski radioaktiivsete jäätmete käitluskeskusse ning nende nõuetekohase käitlemise ja ladustamise vahehoidlas.