Uuringud kuni 2023

Tegevused kuni 1995

Nõukogude Liidu Põhjalaevastiku ja Vaikse ookeani laevastiku allveelaevnike väljaõpetamiseks paigaldati Pakri poolsaare põhjaossa Mereväe koolituskeskusesse kaks militaarotstarbelist õppereaktorit, mis olid...
Loe edasi

Uuringud 1995-2013

Aastatel 1995-2011 viidi endisel sõjaväealal Paldiski objektil läbi laiaulatuslikud konserveerimis-, puhastus- ja rekonstrueerimistööd, sest objektil leidus hulgaliselt radioaktiivset- ja mitteradioaktiivset...
Loe edasi

Uuringud 2014-2020

Euroopa Liidu projekti „Endise sõjaväeala Paldiski tuumaobjekti reaktorisektsioonide dekomissioneerimise ning radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise eeluuringud“ (ingl Preliminary studies for the...
Loe edasi

Uuringud 2021-2023

Lõppladustuspaiga rajamise kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamine ja sellega seotud mõjude hindamine, sh. keskkonnamõju strateegiline hindamine toimub kaheetapilisena: I etapp –...
Loe edasi