Uuringud 2021-2023

Lõppladustuspaiga rajamise kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamine ja sellega seotud mõjude hindamine, sh. keskkonnamõju strateegiline hindamine toimub kaheetapilisena:
I etapp – lõppladustuspaiga rajamiseks sobivaima asukoha leidmine (2021-2023).
II etapp – sobivaimaks tunnistatud lõppladustuspaiga asukoha detailse lahenduse koostamine, sh. ehitusõiguse määramine (2024-2025).

Riigihanke „Eriplaneeringu koostamise ja mõjude hindamise aluseks olevate uuringute tellimine“ tulemusel sõlmiti hankeleping ühispakkujatega UAB Eksortus, Lithuanian State Research Institute Center for Physical Sciences and Technology (FTMC) ja Lithuanian Energy Institute (LEI). Hankelepingu esemeks on radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise planeeringu koostamise ja mõjude hindamise uuringud ning Paldiski endise tuumaobjekti reaktorisektsioonide likvideerimise mõjude hindamise uuringud (põhiuuringud). Reaktorisektsioonide likvideerimise mõjude hindamise põhiuuringud ei hõlma reaktorisektsioonidesse paigutatud kasutatud kinniste kiirgusallikate ja radioaktiivsete jäätmete asukohtade kaardistamist unikaalsete detektorite abil nn. sektsioonide läbivalgustamise teel (lisauuringud). Nimetatud lisauuringute läbiviimiseks korraldati riigihange „Mõjude hindamise aluseks olevate lisauuringute tellimine“, mille tulemusel sõlmiti hankeleping OÜ-ga GScan.

Põhiuuringud on jagatud viieks tegevuseks, mis omakorda koosnevad mitmetest alltegevustest:
Tegevus 1. Lõppladustuspaiga kolme optimaalseima asukoha väljaselgitamine
Tegevus 2. Lõppladustuspaiga kolme asukoha uuringud
Tegevus 3. Lõppladustuspaiga asukohtade omavaheline võrdlus
Tegevus 4. Reaktorisektsioonide likvideerimise (dekomissioneerimise) uuringud
Tegevus 5. Reaktorisektsioonide dekomissioneerimise alternatiivide võrdlus. Sobivaima reaktorisektsioonide dekomissioneerimise alternatiiviga seotud tegevused

Lisauuringud on jagatud kaheks tegevuseks:
Tegevus 1. Reaktorisektsioonidesse paigutatud ja seejärel betooniga kaetud kasutatud kinniste kiirgusallikate ja radioaktiivsete jäätmete asukohtade kaardistamiseks unikaalsete detektorite väljatöötamine
Tegevus 2. Reaktorisektsioonidesse paigutatud ja seejärel betooniga kaetud kasutatud kinniste kiirgusallikate ja radioaktiivsete jäätmete asukohtade kaardistamine betoonimassis

Iga tegevuse täitmise kohta koostatakse eraldi aruanne. Aruandeid tutvustatakse tehnilistel seminaridel kõigile huvilistele.

Põhiuuringute tegevuse 1 vahearuande eestikeelne kokkuvõte

Põhiuuringute tegevuse 1 ingliskeelne vahearuanne

Põhiuuringute tegevuse 2 vahearuande eestikeelne kokkuvõte 1

Põhiuuringute tegevuse 2 vahearuande eestikeelne kokkuvõte 2

Põhiuuringute tegevuse 2 ingliskeelne vahearuanne

Põhiuuringute tegevuse 3 vahearuande eestikeelne kokkuvõte

Põhiuuringute tegevuse 3 ingliskeelne vahearuanne

Põhiuuringute tegevuste 1-3 eestikeelne lõpparuanne

Põhiuuringute tegevuste 1-3 ingliskeelne lõpparuanne

Põhiuuringute tegevuse 4 ingliskeelne vahearuanne

Põhiuuringute tegevuse 5 ingliskeelne vahearuanne

Põhiuuringute tegevuste 4-5 eestikeelne lõpparuanne

Põhiuuringute tegevuste 4-5 ingliskeelne lõpparuanne

Lisauuringute tegevuse 1 ingliskeelne aruanne

Lisauuringute tegevuse 2 ingliskeelne aruanne