Ehitamine

Lõppladustuspaiga ehitamine algab eeldatavalt 2029. aastal. Paik peab valmis olema hiljemalt 2040. aastaks, millal algab reaktorisektsioonide likvideerimine (dekomissioneerimine).