Planeering ja mõjuhindamised 2024-2025

Lõppladustuspaiga rajamise II etapi, milleks on sobivaimaks tunnistatud lõppladustuspaiga asukoha detailse lahenduse koostamine, sh. ehitusõiguse määramine, eriplaneeringu koostamine ja mõjuhindamine toimuvad aastatel 2024-2025. Samuti on plaanis alustada sellel ajal reaktorisektsioonide likvideerimise (dekomissioneerimise) mõjuhindamisega.