Uuringud 2024-2025

Sobivaimaks tunnistatud lõppladustuspaiga asukoha detailse lahenduse koostamiseks (II etapp) vajalikud asukoha spetsiifilised uuringud viiakse läbi aastatel 2024-2025.