Metallijäätmete käitlemine

Valdavalt on metallijäätmete näol tegemist maa-aluse torustikuga, mis ühendas Paldiski objektil asunud erinevaid rajatisi peahoones asuvate reaktorisektsioonidega ja mille kaudu liikusid radioaktiivsed vedeljäätmed või radioaktiivselt saastunud õhk. Aastatel 2024-2026 on planeeritud metallijäätmed transportida väljaspool Eestit asuvasse sulatustehasesse, kus toimub nende puhastamine ja sulatamine jäätmete mahu vähendamise eesmärgil. Kontsentreeritud tagastatavad radioaktiivsed jäätmed transporditakse edasiseks käitlemiseks Paldiski objektil asuvasse käitluskeskusesse, kus toimub nende lõppladustamiseks vajalik betoneerimine ja pakendamine. Seejärel ladustatakse jäätmed vaheladustuspaigas kuni nende lõpliku ladustamiseni rajatavas lõppladustuspaigas.
Metallijäätmete lõppladustamiseks vajaliku käitlemise ettevalmistus hõlmab kontsentreeritud tagastatavate radioaktiivsete jäätmete betoneerimiseks vajaliku betoonisõlme ning betoneeritud jäätmete ladustamiseks vajalike betoonkonteinerite soetamist, milleks korraldatud riigihanke „Betoonisõlme ost” tulemusel sõlmiti hankeleping AS-ga Stokker ning riigihanke “Radioaktiivsete jäätmete betoonkonteinerite ost” tulemusel sõlmiti hankeleping OÜ-ga E-Betoonelement.  Betoonkonteinerid on valmis ja tarnitud.
Metallijäätmete käitlemiseks on korraldamisel riigihange „Radioaktiivselt saastunud metallijäätmete käitlusteenuse tellimine“.